Welkom
Diensten
Over Delago
Contactgegevens
Stemmen
Nieuws
Delago Consultancy
Inkoop Ondersteuning en Advies
Kennisgebieden
Advies en ondersteuning t.a.v tactische- en operationele inkoop: optimaliseren inkoopprocessen, voorraadbeheer/optimalisatie, inkoopmarketing, kwalitatieve- en kwantitatieve inkoopanalyse, contractmanagement, changemanagement, ontwikkelen templates,

Europees aanbesteden, technische- en facilitaire inkoop, inkoop van diensten in de breedste zin des woords.   
Opstellen raamovereenkomsten, inclusief uitrol in de organisatie.
Inkopen binnen multi-disciplinaire teams.
Kennisgebieden
WelkomDienstenOver DelagoContactgegevensStemmenNieuws